Om Serapions-Ordenen Kontakt Login
                                 
                                 
                                 
Forside

Hvad er en logebror

Serapions Historie

Optagelsesprocedure

Regioner og Loger

             
 
     
  

FIND EN LOGE NÆR DIG

Logen Veritas

Region Nordjylland

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Caritas
Veritas
Sct. Olai
Portus


Logemesteren byder velkommen.

GAMMEL AGTVÆRDIG LOGE, DER ER FULGT MED TIDEN.

Søndag den 19. november 1939 - mens kanonerne tordnede over Europa - tændtes Broderlyset for første gang i den nye Loge Aalborg-Logen, som symbol på fred og fordragelighed mennesker imellem. Storlogerådet præsiderede, og gode ønsker fulgte den nye Loge på vej, men de første år blev alligevel besværlige for den lille ny - nøjagtig som de blev det for alle andre. Krigen kastede sin mørke skygge over det ganske land og gjorde det meget vanskeligt at drive Loge. Alligevel lykkedes det at holde sammen, og efter krigen - da alle loger fik latinske navne - valgte man i Aalborg navnet Veritas, som betyder "Sandhed".

Logen Veritas i Aalborg har således passeret sin 70 års stiftelsesdag, men idealerne er fortsat nye og friske – og særdeles aktuelle. Vore medlemmerne er et bredt udsnit af befolkningen og kommer fra alle sociale lag. Aldersmæssigt spænder vi fra den yngste på 34 til den ældste på 97 år. En blandet flok mænd, der forsøger at gøre en forskel for andre, og samtidig har vi det aldeles pragtfuldt sammen.

Logen Veritas har til huse i ejendommen Ølgodvej 1, - bedre kendt som Restaurant Orkideen – tæt på universitetet og motorvejen.

Vi holder møde om mandagen i vinterhalvåret fra 1. sep. – 1. maj og mødetidspunktet er kl. 19:00.  Vore mødeaftner er både til det højtidelige og uhøjtidelige samvær, og det foregår i store lyse og venlige lokaler, hvor vi også spiser sammen. Vi behøver ikke at bekymre os om at finde parkeringspladser, de er lige uden for døren.

Logemester
Kim Kristensen
 

 
   
Logen Veritas
Ølgodvej 1
9220 Ålborg Øst
mail info.veritas@serapion.dk

       
mødedag/ugedag   Mandag kl. 19.00
Informationsdage*   Ingen  
       
*Logen afholder ikke informationsdage. Du vil i stedet blive kontaktet direkte, såfremt du ønsker at vide mere om vor loge.
 
 

 
Serapions Ordenen | Haveselskabetsvej 3 B | DK-1823 Frederiksberg C | Tlf.: +45 3324 8837 |  mail: info@serapion.dk